Mitä Nepsy on?

Mitä Nepsy on?

Nepsy on yleisesti käytetty lyhennys sanoista neuropsykiatrinen valmennus. Neuropsykiatria tutkii poikkeavan käytöksen neurologisia eli aivoelimillisiä syitä ja yleisimpiä tällaisia poikkeavuuksia ovat ADHD, Aspergerin ja Touretten syndroomat sekä kielellinen erityisvaikeus. Neuropsykiatrisella …