Mitä Nepsy on?

Nepsy on yleisesti käytetty lyhennys sanoista neuropsykiatrinen valmennus.

Neuropsykiatria tutkii poikkeavan käytöksen neurologisia eli aivoelimillisiä syitä ja yleisimpiä tällaisia poikkeavuuksia ovat ADHD, Aspergerin ja Touretten syndroomat sekä kielellinen erityisvaikeus.

Neuropsykiatrisella valmennuksella tarkoitetaan siis neuropsykiatrisille asiakkaille tarkoitettua ohjauksellista kuntoutusmenetelmää.  Nepsy-valmennus sopii kuitenkin myös itsenäistyville nuorille ja nuorille aikuisille, jotka ovat vaarassa syrjäytyä tai joilla on vaikeuksia selvitä itsenäisestä elämästä.

Valmennus on aina suunnitelmallista ja tavoitteellista toimintaa, jossa keskeisiä asioita ovat arjen- ja elämänhallinnan sujumisen tukeminen, itsetunnon vahvistaminen sekä vuorovaikutustaitojen kehittäminen. Valmennuksissa voidaan harjoitella esimerkiksi itseilmaisua, oppimistekniikoita, itsenäistymistä, kodinhoidollisia taitoja, rahan- ja ajankäyttöä tai säännöllistä päivärytmiä.

Valmennus tapahtuu pääsääntöisesti valmennettavan omassa toimintaympäristössä kuten esimerkiksi kotona, koulussa tai harrastusten parissa. Tapaamisten ohella yhteyttä voidaan pitää myös videoneuvottelujen, puhelujen tai sähköpostin välityksellä.

Nepsy-valmennukseen on mahdollista saada maksusitoumus terveydenhuollosta, sosiaalitoimesta tai TE-toimistosta.

Lisätietoa neuropsykiatrisesta valmennuksesta löytyy osoitteesta: https://neuropsykiatrisetvalmentajat.fi/nepsyvalmennus.php

 

Pia Saarelainen – Olen valmistunut neuropsykiatriseksi valmentajaksi vuonna 2017. Koulutukseltani olen kasvatustieteiden maisteri sekä lastentarhanopettaja. Olen työskennellyt useita vuosia luokanopettajana sekä erityistä tukea tarvitsevien lasten parissa. Minulla on monipuolisesti kokemusta varhaiskasvatuksesta ja erityislasten opettamisesta. Mikäli tunnet, että valmennuksestani voisi olla apua sinulle tai läheisellesi, niin olethan rohkeasti yhteydessä minuun. Teen valmennuksia Kuopiossa sekä Pohjois- ja Etelä-Savon alueilla.

pia@nepsyluotsi.fi–  www.nepsyluotsi.fi